Inschrijven nieuwe patiënt

Voor het maken van een afspraak bij de gespecialiseerde MRA-kliniek voor Snurken en Apneu van tandarts L.P.D. Hol klikt u hier. In overleg wordt er gekeken wat we voor u kunnen betekenen.

Jaarlijkse controle afspraak

Om te beoordelen of de MRA nog optimaal functioneert of dat bijstelling eventueel nodig is wordt u verzocht jaarlijks 1x op controle te komen. Ook kan dan nagegaan worden of er mogelijk lichte veranderingen in de de stand van de boven- en onderkaak ten opzichte van elkaar of het kaakgewricht zijn ontstaan . En hoe eventueel e.e.a. te verhelpen c.q. te voorkomen. Klik hier voor een afspraak.

Afspraak naar aanleiding van klacht of vraag

Heeft u een vraag of onverhoopt een klacht over uw huidige MRA? Wij helpen u graag verder! Neem gerust contact met ons op en klik hier voor het maken van een afspraak.

Zorgverzekeringen

Als u naar onze kliniek verwezen bent wegens OSAS of Apneu (meer dan 5 ademstops per uur met klachten) en uw mond door ons geschikt bevonden is kan er direct met de MRA-therapie begonnen worden. Vóóraf machtiging aanvragen voor vergoeding is NIET meer nodig bij GEEN ENKELE Zorgverzekeraar. Via de leverancier van de Somnodent-MRA (SomnomedGoedegebuure in Ede/Loenen a/d Vecht) verloopt de hele verdere administratieve en financiële afwikkeling. Sinds april 2015 hebben nu ALLE Zorgverzekeringen met dit Tandtechnisch Laboratorium in Ede een contract gesloten. Zij werken met uitsluitend (NVTS-) geaccrediteerde tandartsen samen, die zich in de (tandheelkundige) slaapgeneeskunde gespecialiseerd hebben. Betaling voor een MRA wegens Sociaal Hinderlijk Snurken dient u zelf te regelen met uw verzekering. U wordt geholpen door tandarts L.P.D. Hol, afgestudeerd nog aan de universiteit van Utrecht en sindsdien als tandarts algemeen-praticus werkzaam geweest en geregistreerd in het Big-register. Sinds 8 jaar uitsluitend werkzaam in de tandheelkundige slaapgeneeskunde als OSAS/MRA-specialist en NVTS-geaccrediteerd.


Houd uw partner niet langer meer wakker!

Bent u zo moe dat u overdag wel eens in slaap sukkelt? Klaagt uw geliefde dat u zo snurkt en ligt te woelen? Misschien is de oorzaak slaapapneu, een aandoening die u de halve nacht uit uw diepe slaap houdt. Wat is het en wat kunt u eraan doen?